Inhoud bewerken
Project Up - Logo

Wil je meer tijd, efficiënter werken, minder fouten maken? Daag me uit. 
Neem geheel vrijblijvend contact met mij op. Ik help je graag verder. 

SCALE UP YOUR BUSINESS!

Project UP 
Annerique Roosegaarde Bisschop  
Tel: 06 44 92 75 92 
Email: annerique@projectup.nl
KvK: 75899418

Blog

Het verzuimprotocol automatiseren met Afas: 5 tips

Wist je dat een verzuimprotocol de oplossing is om een goede relatie tussen de werkgever en de werknemer te behouden. Een verzuimprotocol voor een organisatie is namelijk ontzettend waardevol. Het zorgt voor een duidelijke en transparante verzuimprocedure. Daarnaast helpt het om problemen met verzuim te voorkomen door het verstrekken van heldere richtlijnen voor de aanpak van verzuim. Maar ook het geven van duidelijke richtlijnen aan betrokkenen helpt om onnodige discussies en problemen te voorkomen. Het verzuimprotocol zorgt er ook voor dat de verzuimcijfers verbeteren en helpt de organisatie de nodige verzekeringen te krijgen. Tenslotte stelt het een organisatie in staat om alle relevante wet- en regelgeving te volgen als het gaat om verzuim. Nog mooier is als het verzuimprotocol geautomatiseerd wordt met Afas. In mijn blog vertel ik alles wat je hier over moet weten.

Automatisering met Afas

Met Afas kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen beheren, verbeteren en automatiseren met behulp van geïntegreerde tools zoals financiën, boekhouding, HR, salarisadministratie en CRM. Door Afas te gebruiken, kunnen bedrijven hun bedrijfsprocessen stroomlijnen en kosten besparen.

Wat is een verzuimprotocol?

Een verzuimprotocol is een document dat wordt gebruikt door een organisatie om te bepalen hoe er wordt omgegaan met het verzuim van werknemers. Het document bevat vaak richtlijnen voor werknemers en leidinggevenden over hoe te handelen bij verzuim, waaronder het rapporteren van verzuim, het monitoren en beheren van verzuim, het afhandelen van verzuim gerelateerde zaken en het implementeren van verzuimbeleid. Het document kan ook richtlijnen bevatten voor een verzuimbeleid, zoals de regels voor betaalde of onbetaalde verlofdagen, vergoedingen voor verlofdagen, beperkingen voor verlofdagen, verantwoordelijkheden van werknemers en leidinggevenden, geschillenbeslechting, en het beleid voor terugkeer na verzuim. Het verzuimprotocol kan ook informatie bevatten over de verwachtingen van de organisatie aan de werknemer in termen van productiviteit, kwaliteit en prestaties.

De 5 tips om te automatiseren met Afas

 1. Maak gebruik van een gestructureerd verzuimproces. Afas biedt een aantal standaard
  verzuimprocessen die je kunt gebruiken om je verzuimprotocol te automatiseren. Door deze
  processen kunnen medewerkers eenvoudig hun verzuimmeldingen doen, taken toewijzen en
  workflow-activiteiten uitvoeren.

 2. Installeer een verzuim-dashboard. Met Afas kun je een verzuim-dashboard configureren,
  zodat je in een oogopslag kunt zien hoeveel medewerkers verzuimd hebben, hoeveel
  verzuimuren er zijn geregistreerd, enzovoort.

 3. Stel vast wie verantwoordelijk is voor het verwerken van verzuimmeldingen. Het is belangrijk
  dat er iemand is die verantwoordelijk is voor het verwerken van verzuimmeldingen en het
  bewaken van de naleving van het verzuimprotocol.

 4. Automatiseer herinneringen en meldingen. Afas biedt een aantal automatische processen
  die je kunt instellen om medewerkers herinneringen en meldingen te sturen over hun verzuim.

 5. Maak gebruik van inzichtelijke rapportages. Afas biedt een aantal inzichtelijke rapportages
  over verzuim, zodat je een beter beeld krijgt van de verzuimcijfers in je organisatie.

Het verzuimprotocol automatiseren met Afas

Met Afas kunnen organisaties hun verzuimprotocol automatiseren. Afas heeft een aantal tools die organisaties kunnen gebruiken om hun verzuimprotocol te stroomlijnen. Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld:

Dit maakt het makkelijker om werknemers op de hoogte te houden van verzuimregels en – procedures.

Bedrijfsprocessen optimaliseren door een verzuimprotocol

Het gebruik van een verzuimprotocol en procesoptimalisatie kan een organisatie helpen om een geïntegreerde benadering te hanteren bij het beheren van verzuim en het verbeteren van de prestaties. Een verzuimprotocol stelt een organisatie in staat om de verzuimverantwoordelijkheden, procedures en processen te beheren die zijn gekoppeld aan het verzuimbeheer. Het helpt de organisatie om de verzuimkosten te beheersen en betere resultaten te behalen. Procesoptimalisatie helpt organisaties bij het verbeteren van hun verzuimprocessen door een geïntegreerde benadering te hanteren voor het beheer van verzuim. Het procesoptimalisatieproces bestaat uit het identificeren van de verzuimprocessen, het analyseren van de processen, het formuleren van verbeteringen, het implementeren van de verbeteringen en het monitoren van de resultaten. Het doel van procesoptimalisatie is om de verzuimkosten te verlagen en betere resultaten te behalen.

3 fabels en feiten waarom je een business coach zou inschakelen
Het verzuimprotocol automatiseren met Afas 5 tips - Project UP

Effectieve aanpak verzuimprotocol samen met medewerkers

Het verzuimprotocol en de medewerkers kunnen samenwerken om een effectieve aanpak te creëren voor het behandelen van verzuim binnen een bedrijf. Dit protocol kan een bedrijf helpen bij het identificeren van mogelijke oorzaken van verzuim en het aanpakken van verzuim op een structurele manier. Het verzuimprotocol en de medewerkers kunnen samenwerken om een formulier te ontwikkelen waarin alle verzuim gerelateerde informatie wordt verzameld, zoals de identiteit van de werknemer, de datum van het verzuim, de oorzaak, de verzuimduur en de maatregelen die genomen zijn om het verzuim te verminderen.

"Verwachtingen en verzuimprocedures”.

Daarnaast kunnen verzuimprotocollen worden gebruikt om medewerkers te informeren over de verzuimprocedures die door het bedrijf worden gevolgd, zoals de verwachtingen van de werkgever rond verzuim, de procedure voor het indienen van verzuimmeldingen en de mogelijke sancties. Het verzuimprotocol kan ook worden gebruikt om medewerkers te helpen bij het beoordelen van hun eigen verzuim, zodat ze de informatie kunnen gebruiken om hun verzuimpatronen te verbeteren. Het verzuimprotocol en de medewerkers kunnen ook samenwerken om begeleiding te bieden aan medewerkers die verzuim vertonen. Er kunnen bijvoorbeeld gesprekken worden gepland waarbij de werkgever en medewerker kunnen bespreken wat er nodig is om het verzuim te verminderen.

Tot slot kunnen verzuimprotocollen ook worden gebruikt om een bedrijf te helpen bij het bewaken van de verzuimprocedures. Door deze procedures te monitoren, kan een bedrijf ervoor zorgen dat verzuimprocedures effectief worden gevolgd en dat verzuimeffectief wordt beheerd.

Met ProjectUP zet je jouw organisatie in de lift

Met geoptimaliseerde HR-processen naar het volgende niveau? Dat kan. AFAS projectmanagement, specifiek op het gebied van HR-processen is mijn specialiteit. Is dit wat je wil? Neem geheel vrijblijvend contact met mij op. Ik help je graag verder: contact

Recente Blogs

Contact

Ik ben degene die je belt voor procesoptimalisatie HR en het upgraden van een kantoororganisatie.